Żołnierze

Żołnierze to bohaterowie, którzy walczą o swój kraj. To oni chronią swoich obywateli i narażają ich życie na niebezpieczeństwo. Druga wojna światowa była jedną z najcięższych wojen, jakie Europa kiedykolwiek widziała. Była to wojna między Osią a Aliantami, w którą zaangażowało się wiele krajów. Wielkopolska w Polsce była jednym z najważniejszych regionów w czasie tej wojny.

Ten dział opowiada o polskich żołnierzach, którzy walczyli w II wojnie światowej.

/portal/pl/Kasznica_Stanislaw_senior__1.html

Kasznica Stanisław - żołnierz i prawnik

Okres I i  II wojny światowej był jednym z najkrwawszych okresów w całej Europie. Nie da się bowiem ukryć, że

/portal/pl/Antoniewicz_Michal_Waclaw.html

Antoniewicz Michał Wacław - żołnierz powstania wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie na stałe zapisało się na kartach polskiej historii. Było to najbardziej krwawe, a takż