Wiśniewski Wawrzyn

WIŚNIEWSKI Wawrzyn
(ur. 01.07.1879 r. w Plewiskach - zm. 27.05.1956 r. w Plewiskach), syn Antoniego. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Plewiskach pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. Jako pełnoletni, podjął pracę zarobkową na kolei w Poznaniu, uzyskując z czasem status wykwalifikowanego robotnika taboru kolejowego.
W okresie od 20.10.1899 r. do 20.09.1901 r. odbył służbę wojskową w pruskim pułku piechoty w Poznaniu. Po wybuchu I wojny św. zmobilizowany został do armii niemieckiej i skierowany do walk na froncie zachodnim. W grudniu 1914 r. oddział, w którym walczył, został wzięty przez Rosjan do niewoli i internowany m. in. na terenie Syberii. Po obaleniu caratu w Rosji w roku 1917 wstąpił razem z innymi Polakami - jeńcami do Korpusu Wojska Polskiego w Rosji, dowodzonego przez gen. Józefa Dowbora- Muśnickiego. Po powrocie do kraju, ochotniczo wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim i walczył na ulicach Poznania i na Ławicy.
Oryginalne dokumenty powstańcze Wawrzyna Wiśniewskiego otrzymane z rąk dowództwa zostały zniszczone w 1939 r. przez żonę Antoninę, w obliczu grozy - wywołanej obecnością niemieckiego okupanta. Na tę okoliczność posiadamy uwierzytelnione przez Archiwum Państwowe w Poznaniu kserokopie dokumentów (str. 174 rejestru Związku Powstańców Wielkopolskich, sygn. 44, poz. 12942).
W roku 1902 W. Wiśniewski zawarł związek małżeński z Antoniną z d. Perz z Lusówka. Wychowali sześcioro dzieci.
Był odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Plewiskach 27.05.1956 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Komornikach.
[Opracowanie Benedykt Wieloch na podstawie informacji AP w Poznaniu oraz wspomnień wnuczki Janiny Mikołajczak i Barbary Lewandowskiej].
 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Pamięci
Pamięci "Hubala"