Więzieni, mordowani

POMÓŻ ZWERYFIKOWAĆ...
Z okazji obchodzonej we wrześniu ubiegłego roku 70. rocznicy tzw.SACHE MOSCHIN - sprawy mosińskiej, ukazał się 5 zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej poświęcony II wojnie światowej.

Okres okupacji hitlerowskiej w Mosinie nie doczekał się jeszcze pełnego opisu historycznego. Dotychczas najpełniejszym był artykuł traktujący ten okres w publikacji „Szkice z przeszłości Mosiny” praca zbiorowa pod redakcją T. A. Jakubiaka, wydanej w 1978 roku z okazji 130 rocznicy Wiosny Ludów. Oddana w ręce Czytelników publikacja "Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1939-1945" cz.1, jest antologią artykułów wielu autorów. Prezentują one różne zagadnienia tego czasu.
Mamy świadomość, że poruszana tematyka nie jest zamknięta, już ostateczna. Szczególnie zależy nam nam weryfikacji zawartych w niej danych, dotyczących okupacyjnych losów mieszkańców.
Zwracamy się z prośbą o ewentualne uzupełnienie, skorygowanie danych, czy wręcz o wskazanie nowych osób, mieszkańców Ziemi Mosińskiej, aresztowanych, więzionych, zamordowanych w czasie II wojny światowej.

=> Wykaz uwięzionych


Prosimy o kontakt z:

Przemysław Mieloch
tel. 603047341,
mielochp@wp.pl

Joanna Nowaczyk
 
asia.a66@wp.pl

Jacek Szeszuła
tel. 605380487,
sowin2@wp.pl

Przemysław MIELOCH
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą