Wawrzyniak Jan

WAWRZYNIAK Jan
(ur. 7.12.1896 r. w Dopiewie – zm. 1972 r.), starszy szeregowy, najstarszy syn Józefa i Katarzyny, mających jedenaścioro dzieci. Uczęszczał do gimnazjum. Potem pracował jako naczelnik poczty pod Piłą. Po powstaniu ożenił się ze Stanisławą z Kamionek. Należał do Koła Powstań Narodowych i pełnił w nim funkcję sekretarza. Dzięki jego protokołom, które zachowała Maria Michalak z synami – córka najmłodszej siostry Jana Wawrzyniaka, Heleny – mogliśmy uzyskać niemałą wiedzę o powstańcach wirowskich. Jan Wawrzyniak przyjaźnił się z dowódcą wirowskiej grupy – Antonim Szyfterem.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 15.01.1934 r., w dniu złożenia wniosku o weryfikację zamieszkały w Wirach, Koło Wiry – nr 998 w spisie z księgi z 1 stycznia 1936 r.
Organizator zebrania załozycielskiego Koła Związku Weteranów Powstań Narodowych 1914/1919 w Wirach. Sekretarz Koła w Wirach w latach 1933-1939. W czasie okupacji przechował oryginały protokołu posiedzeń Zarządu i posiedzeń plenarnych.
[Opracowanie Zenon Majchrzak, Maria Sikorska, Przemysław Mieloch; AP w Poznaniu 53/884/31 Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Tablica Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919, Wiry 2006]
 

Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka