Lipiak Ludwik

LIPIAK Ludwik – (ur. 22 VI 1899 r. w Wojciechowie pow. Jarocin – zm. 14 VI 1982 r. w Mosinie), z zawodu krawiec. W wieku 19 lat, wraz z bratem Władysławem, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za co odznaczony został orderem Virtuti Militari. W 1924 roku osiedlił się w Mosinie, gdzie od 1925 r. prowadził zakład krawiecki. W okresie międzywojennym aktywny członek mosińskiego Bractwa Kurkowego oraz Towarzystwa Młodych Przemysłowców, członek Związku Powstańców i Wojaków koła w Mosinie. Po II wojnie światowej, członek Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta Mosina, inicjator przywrócenia krzyża przy ul. Poznańskiej. W roku 1947, za negatywny głos w referendum ludowym, aresztowany i osadzony w więzieniu w Śremie. Po powrocie z więzienia, spalił wszystkie dokumenty i zdjęcia związane z jego kombatancką przeszłością. Zamknął się w sobie i nie opowiadał dzieciom o swoim udziale powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej, prawdopodobnie w obawie o rodzinę. Współzałożyciel koła Stronnictwa Demokratycznego w Mosinie.
[Laudacja wygłoszona na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, z okazji wręczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznanego Ludwikowi Lipiakowi; Przekaz rodzinny córki – Marii Bartkowiak]
 

Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka