Lewandowski

LEWANDOWSKI – powstaniec wielkopolski, zamordowany w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I