Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej - Bożena Jakś

Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej pośmiertnie, w 2003 roku.
Urodziła się w 1935 r. w Pniewach. W 1939 r. zamieszkała razem z rodzicami w Mosinie. Ojciec Edmund prowadził piekarnię, matka Helena sprzedawała pieczywo w sklepie. W czasie okupacji rodzina wysiedlona została do Generalnej Guberni, do Krakowa, gdzie w roku 1942 Bożena Jakś rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Kontynuowała ją po wojnie w Mosinie, a potem w Poznaniu, kolejno w Gimnazjum Handlowym, Liceum i Wyższej Szkole Ekonomicznej. W czasie studiów, ojciec Bożeny został zmuszony do zamknięcia sklepu i pozostał bez pracy. W tej sytuacji Bożena przerwała studia, by podjąć pracę – jako księgowa w Miejskich Pralniach i Farbiarniach w Poznaniu. Później pracowała na stanowisku kierownika sklepu PSS „Społem”, zawsze z ogromnym zaangażowaniem. W latach 1972-76 otrzymała odznaki „Wzorowego sprzedawcy”, a w roku 1980 – „Zasłużonego pracownika handlu”.
W roku 1954 związała się z chórem pw. św. Cecylii w Mosinie. Dwa lata później zawarła małżeństwo z Tomaszem Jakś, z którym doczekała się trzech córek. Lubiła pracę społeczną. W latach 1984-88 i 1988-90 pełniła funkcję radnej Rady Narodowej. Przez dwie kadencje wybierana była na Przewodniczącą Rady Zakładowej w PSS „Społem”. Udzielała się tez w ruchu spółdzielczym. W roku 1981 otrzymała odznakę „Zasłużony dla ruchu spółdzielczego”. Jako delegat uczestniczyła w „II Kongresie Spółdzielczości”. W roku 1985 otrzymała medal za szczególny wkład na rzecz rozwoju spółdzielczości „Społem”. Na emeryturę przeszła w roku 1990.

Od lat 70. Bożena Jakś pisała do czasopism i gazet. Spisywała wspomnienia uczestników II wojny światowej. W 1984 r. zdobyła I miejsce w konkursie ogłoszonym przez mosińską Bibliotekę, pracą zatytułowaną „Aura mojego 40-lecia w Mosinie”. Od roku 1984 współredagowała gazetę samorządową „Biuletyn Mosiński”. Została wybrana radną Rady Miejskiej w Mosinie na kadencję 1998 – 2002. Od roku 1990, po powrocie do śpiewania w chórze św. Cecylii, pełniła w nim funkcje sekretarza.

Bożena Jakś, z wykształcenia była ekonomistką, ale z zamiłowania – humanistką. Swoją wiedzą na temat literatury dzieliła się ze słuchaczami na okolicznościowych spotkaniach. To m.in. mickiewiczowskie wieczory – „Kraj lat dziecięcych i młodzieńczych Adama Mickiewicza” i „Mickiewicz w Wielkopolsce”. Planowała także zorganizowanie wieczornicy w 150. Rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego. Zginęła tragicznie w Poznaniu, 18 sierpnia 1999 r., podczas zbierania materiałów na to spotkanie.

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Bronisławę Dawidziuk oraz artykułu z „Biuletynu Mosińskiego” nr 9 (76) wrzesień 1999 r., oprac. JN

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną