Krauthofer-Krotowski Jakub

» Krauthofer-Krotowski Jakub 2010-12-22
Pochodził z rodziny niemieckiej, która spolonizowała się w ciągu trzech pokoleń. Pradziad Krauthofera, Jan Jerzy Krauthofer, czeladnik ślusarski, przybył do wielkopolski w połowie XVIII wieku z Bawarii. Osiadł we Wschowie, z której przeniósł się do Poznania około roku...
Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani