Hoffa Ignacy

HOFFA Ignacy
(ur. 6.01.1900 r. w Komornikach – zm. 14.10.1964 r. w Poznaniu), syn Marcina i Józefy z d. Bartkowiak. Szkołę powszechną w Komornikach ukończył jako prymus, do gimnazjum uczęszczał w Poznaniu. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, wraz z bratem - Stanisławem przyłączyli się do niego na ochotnika i wzięli udział w walkach na ulicach Poznania. Po zakończeniu Powstania, wstąpił do Szkoły Oficerskiej w Poznaniu. U progu II wojny św. był już w stopniu majora Wojska Polskiego.
W 1939 r. brał czynny udział w obronie Warszawy, jako dowódca batalionu. Po II wojnie św. był trenerem szermierki w poznańskich klubach sportowych. W 1956 r. sędziował podczas Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w Australii - w zawodach szermierczych.
Ignacy Hoffa był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem za Warszawę. Ze związku małżeńskiego z Anielą dochował się jednego syna - Stefana.
Zmarł 14.10.1964 r. w Poznaniu, pochowany został w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym na Junikowie.
[Opracowanie Benedykt Wieloch; wspomnienia Marty Małeckiej z ul. Stawnej w Komornikach oraz Archiwum Wojskowe w Poznaniu, AP w Poznaniu 53/884/31 Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Tablica pamiątkowa – W hołdzie walczącym Powstańcom Wielkopolskim z parafii św. Andrzeja Apostoła w Komornikach]
 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą