Akcje

» Więzieni, mordowani 2011-03-15
Autorzy publikacji Biblioteki Ziemi Mosińskiej – Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk i Jacek Szeszuła – rozwijając w sobie chęć dalszych badań nad dziejami Ziemi Mosińskiej, podjęli wyzwanie przygotowania pracy zbiorowej poświęconej okresowi II wojny światowej w Mosinie, także w kontekście udziału naszych mieszkańców w działań zbrojnych tamtego okresu.
Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą